Projekat premošćavanje

U okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, finansiranog od strane EU, realizira se projekat “Bridging” (Premošćavanje). Partneri na projektu su Privredna komora Kantona Sarajevo iz Bosne i Hercegovine i Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju i Ekonomska škola Užice iz Srbije.

Projekat “Bridging” nastao je kao rezultat nastojanja prekograničnih partnera da, u okviru svojih nadležnosti, doprinesu rješavanju problema nedostatka kvalifikovanog osoblja u turističko-ugostiteljskom sektoru.U okviru projektnih aktivnosti planirana je saradnja sa domaćim kompanijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva u pravcu njihovog povezivanja i razmjene iskustva sa kompanijama sa područja Zlatiborskog okruga.

Naši programi obuke

Naši programi obuke imaju holistički pristup – spajaju angažiranost, učenje kroz praksu i iskustvo koje ojačava samopouzdanje i kreira trajne uspomene.

Menadžer u turizmu

Unaprijedite znanje o važnosti uspješne komunikacije između lidera i timova u razvoju turističkih usluga i inovacija u turističkom poslovanju.

Kuhar

Dopuni svoje znanje o osnovama kuhanja i specijalizuj se za jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada.

Konobar i animator

Edukacija svih aktera u turizmu igra ključnu ulogu u poticanju razvoja turizma i osiguravanju kontinuirane ponude kvalitetnih ljudskih resursa.

Barista i somelijer

Program nudi znanje i vještine koje su neophodne za ulazak u posao bariste i somelijera.

Recepcioner

Program daje praktična znanja i tehnike potrebne za rad na recepciji. Nauči o odnosima s klijentima i osnovama poslovanja.

Spremačica

Prijavite se za stjecanje vještina u održavanju soba na način da gosti imaju čist i ugodan doživljaj boravka u objektu.

Naš je cilj pružiti radnicima u turizmu mogućnost da nastave svoj razvoj sticanjem novih znanja i tako kreirati timove stručnjaka koji će biti sposobni slijediti savremene trendove i sistemski doprinositi razvoju turizma.

Naše aktivnosti

Edukacija

Edukacija i prenos znanja direktnim korisnicima projekta, kao i uspostavljanje dva centra za teorijsku i praktičnu obuku radnika u turizmu.

Usavršavanje

Umrežavanje i planiranje razvoja usluge stalne prekvalifikacije i usavršavanja radnika u turizmu.

Saradnja sa osnovnim školama

Promocija zanimanja u turizmu u osnovnim školama prekogranične oblasti Zlatiborski okrug i Kanton Sarajevo.

Promocija

Promotivne aktivnosti i vidljivost.