About Project

Unapređenje usluga u turizmu usklađenih sa tržišnim zahtjevima u prekograničnom regionu Srbija – Bosna i Hercegovina

Ovaj projekt nastao je kao rezultat zajedničkih napora prekograničnih partnera na rješavanju zajedničkog problema nastalog u Zlatiborskoj županiji u Republici Srbiji i Kantonu Sarajevo u Bosni i Hercegovini, a to je nedostatak kvalificiranog i dobro obučenog kadra u turizmu. Potrebno je pratiti potražnju tržišta rada ovih dviju zemalja te joj odgovoriti osnaživanjem mladih neiskusnih novokvalificiranih ljudi i osoba kojima je potrebna stručna prekvalifikacija za rad. Zbog složene situacije na tržištu rada u obje zemlje, vrlo se često događa da ljudi drugih zvanja i zanimanja (zavarivači, vozači, učitelji) rade kao djelatnici u turizmu (sobarice, konobari, kuhari) bez prethodnog iskustva ili posebne obuke da budu sposobni obavljati te poslove. Kao posljedica toga, i zaposlenici i poslodavci postaju nezadovoljni, a radnici nisu u mogućnosti zadržati posao. Kako je službeno potvrdila Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije, zanimanja u kategoriji hoteli i restorani i turizam bila su među 10 najčešće traženih od strane poslodavaca u 2019. i 2018. (4.343 i 5.052 zahtjeva). Kao što pokazuje pregled najčešće traženih zanimanja za obje godine, najtraženija su bila: sobarica, ugostitelj, pomoćni ugostitelj, kuhar, pomoćni kuhar, konobar, pekar, pomoćni pekar, recepcioner, barman, ugostiteljski i turistički tehničar. Brojevi i zahtjevi se ne razlikuju ni u Bosni i Hercegovini.

Ovim projektom pokušat će se premostiti jaz između slabo kvalificirane radne snage (nezaposlenih, mladih neiskusnih novokvalificiranih ljudi i osoba kojima je potrebna stručna prekvalifikacija da bi mogli raditi) i turističkih poduzeća kako bi se pomoglo postizanju boljih standarda u turizmu na području prekogranične suradnje. Prema SWOT analizi Strategije razvoja turizma Republike Srbije 2016. – 2025., kao jedna od slabosti navodi se „nerazvijenost mjera subvencioniranja, nefinancijske i financijske potpore turističkom poslovanju i uslugama vezanim za turizam“. Stoga se akcije poput ove potiču na financiranje iz drugih izvora, a ne iz vladinih mjera. S druge strane, strategija navodi da financijski instrumenti i međunarodna potpora turizmu iz EU ostaju neiskorišteni. Naglašava da: hotelsko-turistička industrija je zastarjela; nedostaje javno-privatna partnerstva; škole i obrazovni sustav općenito nisu posvećeni podizanju svijesti o važnosti zanimanja vezanih uz turizam. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2010. – 2020. ističe da je potrebna edukacija i osposobljavanje kadrova u turizmu i podizanje svijesti građana za održivi razvoj i turizam. Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine identificira: „nisku konkurentnost nezaposlenih u pogledu traženih profila i radnih vještina na tržištu rada“.

Ova strategija također naglašava važnost apliciranja za IPA fondove s obzirom na činjenicu da u državnom proračunu nedostaju sredstva za navedene prioritetne projekte, poput „jačanja turističkih kapaciteta i uvođenja cjeloživotnog učenja za sektor turizma“. Akcijskim planom za 2020.-2022. u okviru Strategije definirani su strateški ciljevi, projekti i aktivnosti koje se, između ostalog, odnose na izgradnju kapaciteta i kontinuiranu edukaciju zaposlenih u turizmu. Jedna od definiranih aktivnosti koja je najrelevantnija za ovaj projekt je: „uspostavljanje centara za prijenos praktičnih znanja namijenjenih zaposlenima u turizmu“, što je i jedan od ciljeva ovog projekta. Užički centar za ljudska prava i demokraciju UCHRD (Lead Applicant) je 2019. godine izradio 4 vrste nastavnih planova i programa kao dio obrazovnog programa za nezaposlene i zaposlene u turizmu. UCHRD je u partnerstvu sa Strukovnom ekonomskom školom Užice (supodnositelj zahtjeva) proveo studiju izvodljivosti i analizu troškova i koristi za nove strukovne profile u okviru ovog programa: konobar, kuhar, sobarica, animator i recepcioner. Program je podržao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u partnerstvu sa ministarstvima nadležnim za sprovođenje politike zapošljavanja i zapošljavanja mladih u Republici Srbiji – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete , znanost i tehnološki razvoj i Ministarstvo mladih i sporta. U okviru ovog projekta ovaj obrazovni model će biti nadograđen na CBC nivo: Privredna komora Kantona Sarajevo će preuzeti ovaj model i početi ga implementirati u Bosni i Hercegovini.