Sastanak projektnih partnera u Užicu

Partneri na projektu “Premošćavanje”, predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo, Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju i Ekonomske škole Užice sastali su se 3.11.2021. godine u Užicu, gdje je razgovarano o aktivnostima oko rasporeda i preraspodjele poslova s ciljem što uspješnijeg izvršenja obaveza iz ugovora i što efikasnije i efektivnije provedbe predviđenih projektnih aktivnosti.

U ime domaćina prisutne je pozdravila Gordana Savić iz Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, menadžer projekta “Premošćavanje”, te ukratko informisala prisutne da redovno obavlja razgovore sa nadležnim tijelom za ugovaranje ovog projekta u Srbiji o aktuelnim pitanjima vezanim za provedbu projekta.

U daljem toku sastanka dogovarani su zadaci vezani za dalje provođenje istraživanja o potrebama menadžmenta u turizmu – razmjeni informacija o dosadašnjim aktivnostima po ovom pitanju i dogovor o diseminaciji upitnika, razgovarano je o zahtjevima za korekciju pojedinih budžetskih stavki i budućim koracima po tom pitanju. Poseban dio sastanka bio je posvećen razmijeni informacija o programima planiranih obuka u okviru projekta. Prisutni partneri su pohvalili dosadašnji sačinjeni vizualni identitet projekta, razmijenje su informacije o izradi web-stranice, a razgovarano je i o planovima za provođenje ostalih programskih aktivnosti.

Projekat “Premošćavanje” sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020.