O partnerima projekta

Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Užički Centar za Ljudska prava i Demokratiju veoma aktivno djeluje u kreiranju politika zapošljavanja u gradu Užicu. Centar je i aktivni član Savjeta za ravnopravnost spolova u Užicu. Konačno, Užički Centar za Ljudska prava i Demokratiju posjeduje značajno iskustvo u obrazovanju odraslih, dodatnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju.

Privredna komora Kantona Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo je ovlaštena ustanova za obrazovanje odraslih, imenovana od Vlade Kantona Sarajevo i upisana u Registar organizatora obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom. Privredna komora Kantona Sarajevo ima veliku mrežu partnera u zemlji i inozemstvu sa kojima aktivno sudjeluje na pitanjima u vezi tržišta rada, te realiziraju projekte iz ovih područja s domaćim i stranim partnerima na Zapadnom Balkanu. Pored brojnih drugih aktinosti, Komora redovno provodi istraživanja i ankete o stanju i potrebama tržišta rada te u tom smislu surađuje s brojnim partnerskim institucijama i agencijama.

Ekonomska škola Užice

Srednja ekonomska škola Užice obavlja djelatnost srednjeg stručnog obrazovanja za zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ekonomska Škola posjeduje značajno iskustvo u pripremi nastavnih planova i programa za dodatno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu što će biti veoma značajno u ovom projektu.