Новости

3.11.2021.
Састанак пројектних партнера у Ужицу
bridging_1

Партнери на пројекту “Премошћавање”, представници Привредне коморе Кантона Сарајево, Ужичког центра за људска права и демократију и Економске школе Ужице састали су се 3.11.2021. године у Ужицу, где је разговарано о активностима око распореда и прерасподеле послова с циљем што успешнијег извршења обавеза из уговора и што ефикасније и ефективније проведбе предвиђених пројектних активности.

У име домаћина присутне је поздравила Гордана Савић из Ужичког центра за људска права и демократију, менаџер пројекта “Премошћавање”, те укратко информисала присутне да редовно обавља разговоре са надлежним телом за уговарање овог пројекта у Србији о актуелним питањима везаним за проведбу пројекта.

У даљем току састанка договарани су задаци везани за даље провођење истраживања о потребама менаџмента у туризму – размени информација о досадашњим активностима по овом питању и договор о дисеминацији упитника, разговарано је о захтевима за корекцију појединих буџетских ставки и будућим корацима по том питању. Посебан дио састанка био је посвећен размени информација о програмима планираних обука у оквиру пројекта. Присутни партнери су похвалили досадашњи сачињени визуални идентитет пројекта, размењен су информације о изради wеб-странице, а разговарано је и о плановима за провођење осталих програмских активности.