Новости

09-10.11.2022.
Тренинг за менаџере о туристичком производу Кантона Сарајево
bridging_10

Привредна комора Кантона Сарајево, у склопу пројекта “Премошћавање” (Bridging), организирала је почетком новембра 2022. године дводневни тренинг за менаџере о теми “Туристички производ Кантона Сарајево”. Поред представника организатора, у раду тренинга учествовали су представници компанија из области туризма и угоститељства, културе, затим представници локалне заједнице и челни људи Дирекције за туризам Кантона Сарајево. Уводну реч о пројекту дао је председник Коморе Муамер Махмутовић, а тренинг је водио Зоран Бибановић, председник УТА БиХ.  

Специфичност пројекта се огледа у стварању одрживих могућности запошљавања на територији Кантона Сарајево, кроз унапређење услуга у туризму, усклађених са тржишним захтевима, стога је током предавања дат осврт на појединачне, комплексне производе туристичког производа Кантона Сарајево, а разматрани су могући модалитети унапређења интерсекторске комуникације међу актерима туристичког мултипроизвода Кантона Сарајево. У наредним данима бит ће структурирани сви значајнији предлози изнесени током дискусије и у форми инцијатива достављени надлежним институцијама.  

Пројекат Премошћавање (Bridging) улази у своју завршну фазу, а реализира се у оквиру ИПА II програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, финансираног од стране Еуропске уније.