Новости

16-18.10.2022.
Обука за менторе
bridging_13

Удружење Ужички цернтар за људска права и демократију је од 16. до 18. октобра  2022. године реализовало семинар за запослене менаџере у туризму под називом: “Улога ментора у креирању добре туристичке услуге и подршке новозапосленим“.   

Семинар су реализовали др Радомир Стојановић и др Бранко Красојевић, а присуствовало је 20 полазника из Ужичког региона.

Сви учесници су рад и обрађене теме током рада оценили са високим оценама и изразили задовољство што су били у могућности да стичу нова знања. Посебно су истакли да је овакав вид усвајања нових знања веома потребан пре свега запосленима у туристичкој привреди и радницима који креирају и реализују нове туристичке услуге.

Ова активност је део пројекта „Премошћавање/ Bridging“, који се реализира у оквиру ИПА II програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, финансираног од стране ЕУ. Партнери на пројекту су Удружење Ужички центар за људска права и демократију, Економска школа Ужице из Србије и Привредна комора Кантона Сарајево из Босне и Херцеговине.