Новости

6.12.2021.
Пројекат “Премошћавање” представљен и представницима Удружења Туристичких Агенција Босне и Херцеговине (УТА БИХ)

Представници Привредне коморе Кантона Сарајево представили су почетком децембра 2021 године Удружењу Туристичких Агенција Босне и Херцеговине – УТА БИХ пројекат “Премошћавање”, који заједно са својим партнерима Удружењем Ужички центар за људска права и демократију, Економском школом Ужице из Србије реализирају у оквиру ИПА II програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020.

Саговорници у разговору Дарко Вујовић, директор Центра за привредни развој Привредне коморе Кантона Сарајево и Зоран Бибановић, предсједник Удружења Туристичких Агенција – УТА БИХ заједнички су размотрили могућности анимирања и укључивања једног броја туристичких агенција из Кантона Сарајево у поједине пројектне активности.

Истакнуто је како је с циљем унапређења услуга у туризму неопходно прије свега пронаћи модалитете за решавање све израженијег проблема недостатка особља у туристичкој привреди у Кантону Сарајево. У том правцу као једну од могућих солуција виде умрежавање и планирање развоја услуга сталне преквалификације и усавршавања радника у туризму, кроз сарадњу са прекограничним партнерима, што је и једна од задаћа пројекта “Премошћавање”.

До сада је, према речима Дарка Вујовића, пројект координатора на овом пројекту спроведена анкета међу власницима туристичких и угоститељских капацитета о потреби ангажовања радне снаге у наредном периоду и неопходности обуке и цертифицирања особља које ће бити упослено од 2022. године, а у току је и мапирање туристичких и угоститељских капацитета који ће бити укључени у пројект, као и набавка промотивних материјала и техничке опреме за извођење теоријске и практичне обуке у Центру за едукацију Привредне коморе Кантона Сарајево.