Новости

28.03.2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ
bridging_3sr

ЈАВНИ ПОЗИВ за незапослене жене

учешће у програму преквалификације за занимања: конобар/ сомалијер, кувар/посластичар, спремачица/ собарица, рецепционар и аниматор

 

Основне информације
Пројекат “Bridging” настао је као резултат настојања прекограничних партнера да, у оквиру својих надлежности, допринесу решавању проблема недостатка квалификованог особља у туристичкој привреди. Све активности су финасиране у оквиру ИПА II програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, финансираног од стране Европске уније. Партнери на пројекту су Удружење Ужички центар за људска права и демократију, Економска школа Ужице из Србије и Привредна комора Кантона Сарајево из Босне и Херцеговине.
У оквиру пројекта ће се реализовати теоријска и практична обуке у трајању до 60 дана за занимања: конобар/ сомалијер, кувар/посластичар, спремачица/ собарица, рецепционар и аниматор.

Опис обуке
Полазници обуке ће стећи знања неопходна да се могу боље позиционирати на тржишту рада у области туризма јер ће након едукације – положеног теста знања добити потврду о успешно завршеној обуци.
Сви трошкови обуке, укључујући превоз, санитарне књижице, радна одела и осигурање кандидата су у потпуности покривени пројектом. Број места је ограничен на 35 учесница.


Право учешћа
На јавни позив се могу пријавити све незапослене особе ( посебно охрабрујемо жене до 30 и преко 45 година старости ) без обзира да ли су на евиденцији Националне службе за запошљавање или не.


Критеријуми одабира
Основни критериму за одабир кандидата су: незапосленост, минимум основно образовање, мотивисаност.
Одабир кандидата ће урадити комисија на основу поднетих пријава, разговора са кандидатима и резултата психолошког теста за процену способности за обављање наведених занимања.
О коначним резултатима кандидати ће бити обавештени лично телефоном и електронском или обичном поштом најкасније 10 дана од одржавања селекционог састанака.

Потребна документација
Потребна документација за пријаву, коју можете преузети ОВДЕ : копија личне карте, изјава о незапослености.
Заинтересоване особе се могу пријавити попуњавањем пријавног образца, најкасније до 10. 4. 2022. године путем е-маила: [email protected] или лично у просторијама Ужичког центра – Војводе Путника бб. 31000 Ужице.

Све додатне информације можете добити у Ужичком центру за људска права И и демократију : на бројеве телефона: 031-3102701; 0605135800  или путем е-маила: [email protected]

ПОЗИВ (.pdf)

Пријавни образац (.doc)