Новости

22.04.2022.
У току тестирање кандидата за обуку за угоститељска занимања у Кантону Сарајево
bridging_5

У просторијама Привредне коморе Кантона Сарајево 22. 4. 2022. године обављено је тестирање девет кандидата који ће похађати обуку за једно од сљедећих угоститељских занимања: конобар/сомелијер, кухар, спремачица/собарица, рецепционер и аниматор у туризму, чија се проведба планира за мај 2022. године. Ова едукација дио је активности које се проводе у склопу пројекта “Bridging” (Премошћавање), који се реализира у оквиру ИПА II програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, финансираног од стране Еуропске уније. Тестирање осталих кандидата ће се обавити 25., 27., и 28. априла након чега ће утврдити тачан термин обуке.

Највећи интерес пријављени су исказали за обуку кухара, рецепционера и собарица, те ће се у складу са исказаним интересима у наредним данима сачинити коначан план и програм обуке за свако занимање. Обука је бесплатна за све кандидате, а трошкови који укључују превоз, санитарне књижице, радна одијела и осигурање кандидата ће бити у потпуности покривени пројектом. Теоријски дио обуке ће се реализовати у Едукационом центру Привредне коморе Кантона Сарајево, док ће се практична обука проводити у реномираним хотелским субјектима на подручју Кантона Сарајево.