Novosti

08.-09.11.2022.
Obuka za menadžere - Uspješni timovi i lideri
bridging_15

Udruženje Užički cerntar za ljudska prava i demokratiju je 8. i 9. novembra 2022. godine realizovalo seminar za poslodavce i menadžere u turizmu o temi: “Uspješni timovi i lideri“ u Kongresnoj sali VIP Casa Club-a na Zlatiboru.  Obuku za 15 polaznika vodio je saradnik i edukator Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju Zoran Filipović.   

Tokom seminara učesnici su kroz interaktivan rad sa trenerom uspješno prošli kroz sljedeće teme: značaj timskog rada i odlučivanja, praktičan rad na timskom rješavanju zadataka, derfinisanje timskih uloga, vještine verbalne i neverbalne komunikacije, stilovi liderstva, stilovi liderskog odlučivanja i test samoprocjene uloga u timu i liderskih osobina.

Učesnici su  teme tokom rada ocijenili sa visokim ocjenama i izrazili zadovoljstvo što su pozvani da stiču nova znanja i vještine na njima inovativan način. Posebno su istakli da su im edukacije o različitim temama neophodna za usavršavanje.

Ova aktivnost je dio projekta „Premošćavanje/Bridging“, koji se realizira u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, finansiranog od strane EU. Partneri na projektu su Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju, Ekonomska škola Užice iz Srbije i Privredna komora Kantona Sarajevo iz Bosne i Hercegovine.